Olav Strømme (1909-1978), Flyver over orientalsk by II, 1962. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.

Olav Strømme (1909-1978), Flyver over orientalsk by II, 1962. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.