Foto fra venstre: Siri Wolland, Lene Fossan og Karin Mohr

Foto fra venstre: Siri Wolland, Lene Fossan og Karin Mohr