Den kgl. Porcelainsfabrik. 1775. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.

Den kgl. Porcelainsfabrik. 1775. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.