Christian Meyer Ross (1843-1904), Kavaleren. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.

Christian Meyer Ross (1843-1904), Kavaleren. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.