Fra utstillingen "Hjemmets skatter" på Blaafarveværket. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.

Fra utstillingen “Hjemmets skatter” på Blaafarveværket. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.