Plassen Søndre Skjeggerud ved Sognsvann. Foto: Siri Wolland.

Plassen Søndre Skjeggerud ved Sognsvann. Foto: Siri Wolland.