Marlene Dumas, Ondskap er banalt, 1984. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.

Marlene Dumas, Ondskap er banalt, 1984. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.