Fotograf Tyler Mitchell, Untitled. Frogner stasjon, foto fra utstillingen: Siri Wolland.

Fotograf Tyler Mitchell, Untitled. Frogner stasjon, foto fra utstillingen: Siri Wolland.