Aleksander Arkhipov, Munk, 1891. Foto fra utstillingen; Siri Wolland.

Aleksander Arkhipov, Munk, 1891. Foto fra utstillingen; Siri Wolland.