Ivan Kramskoj, Birøkter, 1872. Foto fra utstillingen; Siri Wolland.

Ivan Kramskoj, Birøkter, 1872. Foto fra utstillingen; Siri Wolland.