Mikhail Vrubel, Svaneprinsessen, 1900. Foto fra utstillingen; Siri Wolland.

Mikhail Vrubel, Svaneprinsessen, 1900. Foto fra utstillingen; Siri Wolland.