Foto fra utstillingen; Siri Wolland.

Foto fra utstillingen; Siri Wolland.