Boris Kustodjev, 1916. Foto fra utstillingen; Siri Wolland.

Boris Kustodjev, 1916. Foto fra utstillingen; Siri Wolland.