PS Krøyer, Skagen 1892, Foto fra utstillingen; Siri Wolland.

PS Krøyer, Skagen 1892, Foto fra utstillingen; Siri Wolland.