PS Krøyer, Kunstnere på Skagen Sønderstrand, 1882 - og PS Krøyer, Oscar Björk maler på Skagen Sønderstrand, august 1882. Foto fra utstillingen; Siri Wolland.

PS Krøyer, Kunstnere på Skagen Sønderstrand, 1882 – og PS Krøyer, Oscar Björk maler på Skagen Sønderstrand, august 1882. Foto fra utstillingen; Siri Wolland.