PS Krøyer, Sommeraften på Skagen Sønderstrand, 1893. Foto fra utstillingen; Siri Wolland.

PS Krøyer, Sommeraften på Skagen Sønderstrand, 1893. Foto fra utstillingen; Siri Wolland.