PS Krøyer, Lille pige stående på Skagen Sønderstrand, 1884. Foto fra utstillingen; Siri Wolland.

PS Krøyer, Lille pige stående på Skagen Sønderstrand, 1884. Foto fra utstillingen; Siri Wolland.