PS Krøyer, Sommeraften ved Skagen, 1892. Foto fra utstillingen; Siri Wolland.

PS Krøyer, Sommeraften ved Skagen, 1892. Foto fra utstillingen; Siri Wolland.