Christian Krohg, En mor fletter sin lille datters hår, 1888. Foto fra utstillingen; Siri Wolland.

Christian Krohg, En mor fletter sin lille datters hår, 1888. Foto fra utstillingen; Siri Wolland.