Johannes Wilhjelm, To piger på Skagen strand.1910. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.

Johannes Wilhjelm, To piger på Skagen strand.1910. Foto fra utstillingen: Siri Wolland.