Malcolm X, national leader, 1963. Fra utstillingen Avedons Amerika, Henie Onstad kunstsenter. Alle fotografier Richard Avedon. Foto fra utstillingen; Siri Wolland.

Malcolm X, national leader, 1963. Fra utstillingen Avedons Amerika, Henie Onstad kunstsenter. Alle fotografier Richard Avedon. Foto fra utstillingen; Siri Wolland.