The Everly Brothers, musicians, 1961. Fra utstillingen Avedons Amerika, Henie Onstad kunstsenter. Alle fotografier Richard Avedon. Foto fra utstillingen; Siri Wolland.

The Everly Brothers, musicians, 1961. Fra utstillingen Avedons Amerika, Henie Onstad kunstsenter. Alle fotografier Richard Avedon. Foto fra utstillingen; Siri Wolland.