Bob Dylan, musician, 1965. Fra utstillingen Avedons Amerika, Henie Onstad kunstsenter. Alle fotografier Richard Avedon. Foto fra utstillingen; Siri Wolland.

Bob Dylan, musician, 1965. Fra utstillingen Avedons Amerika, Henie Onstad kunstsenter. Alle fotografier Richard Avedon. Foto fra utstillingen; Siri Wolland.