Fra utstillingen Avedons Amerika, Henie Onstad kunstsenter. Alle fotografier Richard Avedon. Foto fra utstillingen; Siri Wolland.

Fra utstillingen Avedons Amerika, Henie Onstad kunstsenter. Alle fotografier Richard Avedon. Foto fra utstillingen; Siri Wolland.