Foto fra utstillingen Villrosens siste sukk: Siri Wolland

Foto fra utstillingen Villrosens siste sukk: Siri Wolland