Foto Helen Levitt, New York 1988. Foto fra utstillingen; Siri Wolland.

Foto Helen Levitt, New York 1988. Foto fra utstillingen; Siri Wolland.