Vikingskipshuset er tegnet av arkitekt Arnstein Arneberg og sto ferdig i 1957. Foto Siri Wolland.

Vikingskipshuset er tegnet av arkitekt Arnstein Arneberg og sto ferdig i 1957. Foto Siri Wolland.