Marcel Duchamp, L.H.O.O.Q, 1919. Foto fra utstillingen Siri Wolland.

Marcel Duchamp, L.H.O.O.Q, 1919. Foto fra utstillingen Siri Wolland.