Foto fra utstillingen Siri Wolland.

Foto fra utstillingen Siri Wolland.