Lyset er fantastisk i Deichman Bjørvika, av arkitektene Lund Hagem og Atelier Oslo, 2020. Foto Siri Wolland.

Lyset er fantastisk i Deichman Bjørvika, av arkitektene Lund Hagem og Atelier Oslo, 2020. Foto Siri Wolland.