Her er fattigsykehuset. Inngangen til Prindsens hage er litt gjemt. Foto Siri Wolland.

Her er fattigsykehuset. Inngangen til Prindsens hage er litt gjemt. Foto Siri Wolland.