Rosevinduet er ganske nytt og var en gave til Kong Olav. I etasjen under satt Henrik Wergeland som i 1840 ble utnevnt til byråsjef i Finansdepartementet med ansvar for landets arkiv, som lå på Akershus slott. Han døde bare 37 år gammel. Foto Siri Wolland.

Rosevinduet er ganske nytt og var en gave til Kong Olav. I etasjen under satt Henrik Wergeland som i 1840 ble utnevnt til byråsjef i Finansdepartementet med ansvar for landets arkiv, som lå på Akershus slott. Han døde bare 37 år gammel.
Foto Siri Wolland.