Malt av Jacob Coning, 1699. Nasjonalgalleriet. Avfotografert fra boken Akershus, Vårt riksklenodium 700 år. Aschehoug forlag.

Malt av Jacob Coning, 1699. Nasjonalgalleriet. Avfotografert fra boken Akershus, Vårt riksklenodium 700 år. Aschehoug forlag.