Marianne Moe, "Veggtavler Horva 1-4", 2018. Foto fra utstillingen Siri Wolland.

Marianne Moe, “Veggtavler Horva 1-4”, 2018. Foto fra utstillingen Siri Wolland.