Foto fra Høstutstillingen Siri Wolland.

Foto fra Høstutstillingen Siri Wolland.