Anne Stabell, "Sommerskog", 2018. Foto fra utstillingen Siri Wolland.

Anne Stabell, “Sommerskog”, 2018. Foto fra utstillingen Siri Wolland.