Dag Skedsmo, "Noland X", 2020. Foto fra utstillingen Siri Wolland.

Dag Skedsmo, “Noland X”, 2020. Foto fra utstillingen Siri Wolland.