Knut Helge Odden, "LIVE", 2007. Foto fra utstillingen Siri Wolland.

Knut Helge Odden, “LIVE”, 2007. Foto fra utstillingen Siri Wolland.