Arild Yttri, Serie av kobberstikk av løer. 2018-19. Foto fra utstillingen Siri Wolland.

Arild Yttri, Serie av kobberstikk av løer. 2018-19. Foto fra utstillingen Siri Wolland.