Fra utstillingen derfor. Foto Siri Wolland.

Fra utstillingen derfor. Foto Siri Wolland.