Dag Leversby, derfor. Foto fra utstillingen Siri Wolland.

Dag Leversby, derfor. Foto fra utstillingen Siri Wolland.