Stranden, Pablo Picasso. Utført av Carl Nesjar. Foto Siri Wolland.

Stranden, Pablo Picasso. Utført av Carl Nesjar. Foto Siri Wolland.