Foto Bjørn Winsnes, Administrasjonsbygning for Rikstrygdeverket, 1961. Arkitekt: Frithjof Stoud Platou. pressefoto fra Nasjonalmuseet – Arkitektur.