Kunstner Dag Leversby og utstillinger og arkitekt Vera Wyller. Foto Sverre Wyller.

Kunstner Dag Leversby og utstillinger og arkitekt Vera Wyller. Foto Sverre Wyller.