Utstillingsplakaten på veggen. foto Siri Wolland.

Utstillingsplakaten på veggen. foto Siri Wolland.