Cultura Notes

Betraktninger om kunst og kultur

Om Cultura Notes

Foto: Siri Wolland

Foto: Siri Wolland

Velkommen til opplevelser og betraktninger av kunst og kultur

Foto: Theo Blomberg
Foto: Theo Blomberg

Cultura Notes er en blogg for kunst- og kulturopplevelser.
Redaksjonen og andre skribenter skriver saker til bloggen i eget navn.
En bloggplakat, eller retningslinjer, gjelder for vår blogg.

Bloggen Cultura Notes driver fri og uavhengig journalistikk. Alle vurderinger og anbefalinger tas på fritt grunnlag, i artikkelforfatters eget navn. Redaksjonen i Cultura Notes har ansvar for utvelgelse av saker, og at bilder og tekst krediteres og signeres. All annonsering og eller sponset/kjøpt plass i Cultura Notes vil bli merket.

Kulturstoff får stadig mindre plass i tradisjonelle medier, og Cultura Notes er en motreaksjon på det.