Fra det sørsudanske nasjonalarkivet. Foto: Siri Wolland

Fra det sørsudanske nasjonalarkivet. Foto: Siri Wolland