Den kongelige stall sett fra Parkveien, 1972. Foto: Truls Teigen, De kongelige samlinger

Den kongelige stall sett fra Parkveien, 1972. Foto: Truls Teigen, De kongelige samlinger