Henie Onstad Kunstsenter Foto fra utstillingen: Siri Wolland

Henie Onstad Kunstsenter Foto fra utstillingen: Siri Wolland