Er Olavskirkeruinen i bankbygget? Foto: Siri Wolland

Er Olavskirkeruinen i bankbygget? Kirkeruinens identifikasjon er omdiskutert. Det kan være Magnus den Godes eller Harald Hardrådes Gregoriuskirke som mulige alternativer. Sagaen forteller blant annet om at en steinhall ble reist like ved Olavskirka. Kirkens sjeldne arkitektur tolkes i sammenheng med helgenkult og pilegrimsfart som indikerer at den har vært viet til en særdeles betydningsfull helgen. St.Olav var nordens viktigste helgen, derfor kan dette være Magnus den Godes Olavskirke. Foto: Siri Wolland